2011-2012 Κ.Θ.Β.Ε./ Παιδική σκηνή
Στη Ντενεκεδούπολη – Φακίνου Ευγενία
Πρώτη Παρουσίαση: Βασιλικό Θέατρο, 30/10/2011