2002-2003 Κ.Θ.Β.Ε./ Παιδική σκηνή
Το Αθάνατο Νερό
Πρώτη Παρουσίαση: Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 09/02/2003
Μια παράσταση βασισμένη σε δύο παραμύθια της λαϊκής μας παράδοσης: “Το Αθάνατο Νερό” και “Η Όμορφη Αρτανασή.”