1998-1999 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Πρώτη Παρουσίαση: Μονή Λαζαριστών – Μικρό θέατρο, 10/02/1999
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&production=5299