2008-2009 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Ο προεστώς του χωριού – Περεσιάδης Σπυρίδων
Πρώτη Παρουσίαση: Μονή Λαζαριστών – Υπαίθριο Θέατρο, 08/07/2009
PP0600P0001v01