2003-2004 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Πρώτη Παρουσίαση: Μονή Λαζαριστών – Μικρό θέατρο, 14/11/2003
PP0510P0001v00