2012-2013 Κ.Θ.Β.Ε./ Παιδική σκηνή
Ο Μορμόλης – Χάχφελντ Ράινερ
Πρώτη Παρουσίαση: Βασιλικό Θέατρο, 27/1/2013