2002-2003 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Πρώτη Παρουσίαση: Μονή Λαζαριστών – Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 29/11/2002
poster