2012-2013 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Ο γύρος του θανάτου – Κοροβίνης Θωμάς
Πρώτη Παρουσίαση: Βασιλικό Θέατρο, 5/4/2013