Οι Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης (διασκ. Ελένη Μερκενίδου), σκην. Γ. Καραχισαρίδης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας