2007-2008 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Πρώτη Παρουσίαση: Μονή Λαζαριστών – Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 16/11/2007
PP0570P0001v00