2006-2007 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Πρώτη Παρουσίαση: Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 04/07/2007
PP0565P0001v00