2005-2006 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Πρώτη Παρουσίαση: Βασιλικό Θέατρο, 21/10/2005
PP0543P0001v00