2004-2005 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Πρώτη Παρουσίαση: Μονή Λαζαριστών – Μικρό θέατρο, 18/03/2005