2003-2004 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Πρώτη Παρουσίαση: Βασιλικό Θέατρο, 12/03/2004
PP0519P0001v00