2004-2005 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Επανάληψη: Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 08/09/2005
Πρώτη Παρουσίαση: Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, 15/07/2005