2009-2010 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Βαβυλωνία – Βυζάντιος Δημήτριος Κ.
Πρώτη Παρουσίαση: Βασιλικό Θέατρο, 27/10/2009
VAVYLONIA-POSTERS